§ 1 Wstęp
 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem http://haratam.pl
 2. Administrator – osoba zarządzająca Serwisem.
 3. Nazwa Serwisu, jego projekt, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza informacji, oraz elementy graficzne strony Internetowej, która została udostępniona Użytkownikom przez Serwis są chronione prawnie.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna mająca skończone osiemnaście lat oraz mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu. Użytkownikiem może być też osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem iż osoba taka uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
§ 2 Zasady korzystania z Serwisu.
 1. Użytkownik korzystający z serwisu haratam.pl akceptuje: regulamin serwisu oraz serwis takim jaki jest.
 2. Możliwość korzystania z serwisu mają osoby uprzednio zarejestrowane w Serwisie pod adresem http://haratam.pl/rejestracja
 3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail w celach rejestracyjny i obsługi serwisu.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez jego użytkowników.
 7. Użytkownik nie może udostępniać na łamach Serwisu żadnych informacji o charakterze: wulgarnym ,erotycznym, uwłaczającym oraz naruszającym zasady współżycia społecznego.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zakazanych przez prawo, wulgarnych, uwłaczających lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego.
 9. Administrator Serwisu ma prawo do bezpowrotnego usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny, w przypadku w którym użytkownik nie dostosował się do zasad Serwisu.
 10. Administrator Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Dane oraz inne treści zawarte w Serwisie nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, kompletności czy użyteczności.
 11. Wszelkie uwagi można zgłaszać pod adresem: info@haratam.pl
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 09-12-2014r.
§ 3 Wydarzenie sportowe na haratam.pl
 1. O udziale w wydarzeniu sportowym – danej osoby – decyduje organizator wydarzenia sportowego, a nie zapisanie na wydarzenie w serwisie.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2016 haratam.pl | Developed by haratam.pl | v 3.05
Strona wygenerowana w: 0,158 sekund