Grand Prix Stare Babice 2016 – czwarty turniej open

2016-06-18
Praktycznie cały dzień

Lokalizacja

Miejscowość: Zielonki-Parcela
Adres: Zielonki-Parcela

Dyscypliny

Siatkówka
Turniej
Dodane przez: Zdjęcie profilowe haratamharatam

Opis

REGULAMIN
„Grand Prix STARE BABICE 2016”

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja sportu i kultury fizycznej we wszystkich środowiskach, popularyzacja dyscypliny jaką jest siatkówka plażowa oraz wyłonienie najlepszych zawodników
i zawodniczek w sezonie plażowym 2016.

II. ORGANIZATORZY

GOSIR Stare Babice przy współpracy z Cezarym Dębkowski

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody z cyklu GP Stare Babice będą rozgrywane przy polanie dwóch stawów w podwarszawskich Zielonkach (dokładny terminarz i mapka dojazdowa znajduje się w załączniku)

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

a) w GP Stare Babice mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek,
b) warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału najpóźniej w dniu zawodów, zapoznanie się z regulaminem oraz uiszczenie wpisowego w wysokości 50 PLN od pary
c) w związku z ograniczoną liczbą miejsc w turnieju, będzie możliwość wcześniejszego zapisania się i uiszczenia bezzwrotnej opłaty startowej*

V. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Skład drużyny – 2 osoby (max. 32 pary).

2. Miejsce rozgrywek – polana dwóch stawów w Zielonkach.

3. Formuła rozgrywek – cykl GP Stare Babice będzie składał się z 4 turniejów

4. Obowiązywać będą przepisy FIVB w siatkówkę plażową, jednakże Organizator zastrzega, iż możliwe będą zmiany zasad. Mecze będą rozgrywane systemem „Brazylijskim” (dwie porażki eliminują z turnieju - o ilości rozgrywanych setów decydować będzie frekwencja, oraz etap turnieju).

5. Po zakończeniu każdego z turniejów eliminacyjnych przyznawane zostają punkty do klasyfikacji generalnej – ilość przyznanych punktów będzie zależeć od zajętego miejsca. Klasyfikacja generalna, będzie miała zastosowanie tylko i wyłącznie do ewentualnego rozstawienia par w kolejnych turniejach.

VI. NAGRODY

a) Miejsca 1-6 w każdym turnieju, nagradzane będą pamiątkowymi medalami oraz pulą nagród pieniężnych/rzeczowych (wyjściowo 2 000 PLN) dla najlepszych par (kwota i ilość miejsc kwalifikujących się do wypłaty może ulegać zmianie, w zależności od ilości par zgłoszonych do turnieju**).


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub urazy powstałe w czasie turniejów.
c) Ewentualne ubezpieczenie NNW zawodnicy muszą zawierać na własny koszt.
d) Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator.
e) Sędziowanie – organizator zobowiązuje się, do zapewnienia obsady sędziowskiej.
f) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rozgrywkach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców podpisaną w obecności organizatora.
g) Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do rozgrywek zawodników, bez konieczności podawania przyczyny.
h) Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego treść.

* Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 28 zgłoszeń przysłanych pod adres mailowy: gp.starebabice@gmail.com otrzyma instrukcje niezbędna do dalszej rejestracji. Pozostałe 4 miejsca, zostaną uzupełnione podczas zapisów w dniu zawodów. Organizator na bieżąco, za pomocą mediów społecznościowych, będzie informował o pozostałych miejscach w turnieju. W przypadku dużego zainteresowania, zostaną rozegrane mecze kwalifikacyjne do turnieju. Drużyny zarejestrowane wcześniej, nie tylko zyskują pewne miejsce w zawodach, ale również zostaną wcześniej rozlosowane i poinformowane który mecz będą rozgrywały jako pierwszy (pozwoli to, na późniejszy przyjazd drużyn).

** Każde 8 par w turnieju to 500 PLN do puli zawodów, aż do 2 000 PLN przy komplecie drużyn. W przypadku pełnej obsady, organizator zapewni nagrody również za miejsca 5-6.

Zostaw komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2016 haratam.pl | Developed by haratam.pl | v 3.05
Strona wygenerowana w: 0,514 sekund